Beton konstrukcyjny

Mieszanki przeznaczone na konstrukcje żelbetonowe, cechuje je dobra urabialność i wysoka wytrzymałość wczesna. Wszystkie mieszanki tego typu są pompowane. Występują  w klasach od C16/20 do C40/50 w konsystencji S2-S4 zg. PN EN 206-1.

btnimage
btnimage
btnimage
btnimage