Dofinansowania

W latach 2016-2017 Firma Staniszewscy Beton w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowała projekt pt. Wykorzystanie laminatu poliestrowego w drobnowymiarowych elementach wibroprasowanych przez firmę Staniszewscy Beton Spółka Jawna. Celem projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej w postaci własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej produktów przez firmę Staniszewscy Beton Spółka Jawna. W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie technologia wykorzystania laminatu poliestrowego będącego odpadem z przemysłu stoczniowego w drobnowymiarowych elementach wibropasowanych. Okazało się, że wykorzystanie laminatu pozwoli w znaczący sposób poprawić właściwości wyrobów. A dzięki nowym właściwościom stworzono produkt całkowicie innowacyjny o niespotykanych właściwościach na rynku wyrobów budowlanych.

btnimage
btnimage
btnimage
btnimage