Beton drogowo-mostowy

Betony na kruszywach łamanych z litej skały najczęściej bazalt, granit, granodioryt. Cechuje je wysoka wytrzymałość, mrozoodporność a także odporność na agresję siarczaną. Przeznaczone dla obiektów mostowych, wiaduktów, nawierzchni betonowych a także innych elementów narażonych na agresję mrozową i sole odladzające.