Beton na podbudowy

Mieszanki służące jako podkłady pod betony konstrukcyjne, posadzki i nawierzchnie a także podbudowa pod kostkę brukową i inne elementy tego typu. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane związane cementem. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. Jako betony od B7,5 do B15 K1 i C8/10 do C12/15 S1 a także jako kruszywo stabilizowane cementem (PN-S-96012 od Rm 1-1,5 MPa – Rm – 5MPa), chudy beton 6/9-S-96013.