Betony posadzkowe

Betony przeznaczone na posadzki przemysłowe. Cechuje je bardzo dobra urabialność i wysoka wytrzymałość wczesna potrzebna do sprawnego zatarcia betonu. Nie zawierają dodatków mineralnych przez co dobrze współpracują z posypkami do utwardzania powierzchniowego. Mogą zawierać zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych lub polipropylenowych.

Szlichty piaskowe przeznaczone jako zaprawy do pokrycia elementów izolacji poziomej i instalacji podłogowych, podbudowa pod ostateczne wykończenie podłogi. Do użycia wewnątrz budynków również jako betony pompowalne. W klasie od M-15 do M-25.