Zaprawy murarskie

Zaprawy do łączenia elementów murowych z cegły i bloczków fundamentowych. Bardzo dobra urabialność i dzięki zawartości domieszki opóźniającej zdatny do użycia w ciągu 48 h (oczywiście zabezpieczone przed wysychaniem) nie zawierają wapna dzięki czemu bardzo ograniczona jest ilość wykwitów. Produkowane w klasach wytrzymałości od M4 do M20.