Technologia

Nasze mieszanki betonowe są z najwyższej jakości kruszyw płukanych i cementu z renomowanych polskich cementowni. Do betonów w zależności od wymaganych parametrów stosujemy różne domieszki chemiczne firm: Chryso oraz Stachema.

Przygotowaniem receptur betonów, badaniem oraz Zakładową Kontrolą Produkcji zajmuje się nasze firmowe laboratorium. W celu uzyskania całkowitej bezstronności i obiektywności wyników badaniami zajmuje się również niezależne laboratorium BARG.

Najwyższą jakość produkcji gwarantuje w pełni komputerowe sterowanie systemem produkcji.

Wszystkie nasze wytwórnie sterowane są programem SAUTER, który pozwala na dozowanie składników do 0,1%. Załadunek każdego betonowozu udokumentowany jest odpowiednim protokołem.

Nasze produkty objęte są deklaracjami zgodności.