Pielęgnacja świeżo ułożonego betonu

Podczas prowadzenia betonowań w temperaturach zewnętrznych przekraczających 20 stopni Celsjusza zaleca się  wprowadzenie dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych świeżo ułożonego betonu. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu” podczas wykonywania konstrukcji betonowej należy według punktów niniejszej normy: 4.1 -chronić ułożony beton przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych 5 pielęgnować i chronić młody beton, aby: zminimalizować skurcz plastyczny zapewnić odpowiednią wytrzymałość…

Podczas prowadzenia betonowań w temperaturach zewnętrznych przekraczających 20 stopni Celsjusza zaleca się  wprowadzenie dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych świeżo ułożonego betonu.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu” podczas wykonywania konstrukcji betonowej należy według punktów niniejszej normy:

 • 4.1 -chronić ułożony beton przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych
 • 5 pielęgnować i chronić młody beton, aby:
  • zminimalizować skurcz plastyczny
  • zapewnić odpowiednią wytrzymałość powierzchniową
  • zapewnić odpowiednią trwałość strefy przypowierzchniowe

Niniejsza norma  przestrzega przed szkodliwymi skutkami działania wysokiej temperatury betonu:

 • opóźnienie powstania etryngitu
 • znaczące obniżenie wytrzymałości
 • znaczący wzrost porowatości

Dlatego też, należy zastosować wszystkie możliwe działania umożliwiające bezpieczne wykonanie konstrukcji takie jak np.:

 • dobór właściwej receptury mieszanki betonowej
 • zastosowanie domieszek opóźniających wiązanie według PN-EN 934-2 czyli domieszek, które wydłużają początek czasu wiązania cementu lub zastosowanie domieszek uplastyczniających o działaniu opóźniającym
 • sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu wbudowania
 • natychmiastowe (nawet już w trakcie betonowania elementu) rozpoczęcie pielęgnacji wilgotnościowej

Pragniemy poinformować, że jako odpowiedzialny i wiarygodny partner oraz profesjonalny producent i dostawca betonu obligatoryjnie, stosuje do każdej wyprodukowanej mieszanki specjalne domieszki, które pozwalają na opóźnienie czasu urabialności, oraz czasu wiązania i twardnienia betonu. Zabieg ten ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dostawy i procesu wbudowania mieszanki poprzez ingerencję i spowolnienie procesów wiązania, które w obecnych warunkach temperaturowych zachodzą znacznie szybciej powodując niebezpieczeństwa i zagrożenia opisane powyżej.

Oczywiście należy podkreślić, że powyższe działania mają ułatwić proces wbudowania i chronić częściowo przed niebezpiecznym procesami, jednak nie są to działania wystarczające i będą nieskuteczne jeżeli bez właściwej pielęgnacji świeżo ułożonego betonu.

Pielęgnację ułożonego betonu należy rozpoczynać natychmiast po ułożeniu mieszanki w elemencie. W przypadku procesu wbudowywania na elementach poziomych zalecamy stosować mgiełkę wodną już przed rozpoczęciem betonowania w celu obniżenia temperatury wnętrza szalunku, także w trakcie układania, wibrowania i zacierania oraz oczywiście po ułożeniu. Przy takich warunkach temperaturowych dla bezpieczeństwa należy rozważyć zastosowanie równolegle dwóch metod pielęgnacji mokrej oraz pielęgnacji przy zastosowanie powłok, preparatów, folii.(preparaty do pielęgnacji posiadamy w naszej ofercie)

Przy planowaniu i realizacji betonowań proponujemy, aby betonowozy z mieszanką betonową były rozładowywane w dużo szybszym niż zwykle tempie. Należy wziąć także pod uwagę, że nawet poprzez zastosowanie działań opisanych powyżej nie zapewni się czasu urabialności mieszanki takiego jak w temperaturach umiarkowanych.

Informujemy, także dysponuje szeroką gamą receptur o wydłużonym czasie urabialności oraz spowolnionej dynamice narastania wytrzymałości, które to parametry są uzyskiwana dzięki

zastosowaniu odpowiedniej ilości i jakości spoiwa (betony niskoskurczowe dzięki którym jest możliwe obniżenie tempa narastania wytrzymałości, spowolnienie procesów wiązania, przedłużenie urabialności mieszanki betonowej).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowym informacjami, dodatkowym doradztwem lub ewentualnym zastosowaniem najbardziej bezpiecznych rozwiązań recepturowych prosimy o kontakt.

Similar Posts