Domieszki do betonu

Materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/ lub stwardniałego betonu to bardzo ogólna definicja domieszki do betonu, ale przez to obejmuje większość stosowanych w praktyce domieszek do betonów i zapraw. Definicja ta uwzględnia przede wszystkim kryterium ilościowe, zgodnie z którym jeżeli ilość substancji wprowadzonej do betonu nie przekracza 5% masy cementu, to jest to domieszka. Substancje dodawane w ilości powyżej…

Materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/ lub stwardniałego betonu to bardzo ogólna definicja domieszki do betonu, ale przez to obejmuje większość stosowanych w praktyce domieszek do betonów i zapraw. Definicja ta uwzględnia przede wszystkim kryterium ilościowe, zgodnie z którym jeżeli ilość substancji wprowadzonej do betonu nie przekracza 5% masy cementu, to jest to domieszka. Substancje dodawane w ilości powyżej 5% masy cementu traktuje się jako dodatki. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno kryterium odróżniające domieszki od dodatków, a mianowicie kryterium tworzenia przez wprowadzoną substancję nowej fazy w stwardniałym zaczynie cementowym, zaprawie czy też betonie. Dodatki to substancje wprowadzone do mieszanki betonowej, które wytwarzają nową fazę w stwardniałym betonie, podczas gdy domieszki nowych faz nie wytwarzają. Oba podziały nie są całkowicie jednoznaczne, ale w praktyce pozwalają dość skutecznie oddzielić i zdefiniować domieszki i dodatki. Domieszki do betonu to cały szereg substancji, przede wszystkim organicznych, ale również i nieorganicznych, mających na celu ukształtowanie właściwości mieszanki betonowej i/lub modyfikowanie właściwości stwardniałego betonu. Można je podzielić ze względu na efekty, które osiąga się z ich pomocą. Podstawowe grupy domieszek stosowanych w praktyce to:

-domieszki modyfikujące reologie,
-domieszki napowietrzające,
-domieszki przyspieszające wiązanie i/lub twardnienie,
-domieszki opóźniające wiązanie,
-domieszki modyfikujące lepkość i retentory wody,
-polimerowe proszki redyspergowalne,
-inhibitory korozji stali,
-domieszki kompleksowe.

Similar Posts