Co to jest beton ?

Beton to kompozyt powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien (zbrojenia rozproszonego), który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Mieszanka betonowa jest to w pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego zagęszczenie wybraną metodą. Beton stwardniały to beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość. Beton będący przedmiotem normy PN-EN 206 można podzielić ze względu na:…

Beton to kompozyt powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien (zbrojenia rozproszonego), który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa jest to w pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego zagęszczenie wybraną metodą.

Beton stwardniały to beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.

Beton będący przedmiotem normy PN-EN 206 można podzielić ze względu na:

 • Gęstość:
  • zwykły – beton o gęstości w stanie suchym wiekszej niż 2000kg/m3 i nieprzekraczającej 2600kg/m3,
  • cieżki – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600kg/m3,
  • lekki – beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie większej niż 2000kg/m3.Sposób produkcji.
 • Sposób produkcji:
  • towarowy – beton dostarczany jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą, jak również beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy lub beton produkowany na miejscu budowy ale nie przez wykonawcę,
  • wykonywany na miejscu budowy – beton wykonywany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny użytek,
  • produkowany w zakładzie prefabrykacji – beton wytwarzany przez producenta betonowych elementów prefabrykowanych w zakładzie produkcyjnym..
 • Sposób zagęszczenia
  • zagęszczany – beton, który po ułożeniu w deskowaniu lub formie poddany procesowi ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia,
  • samozagęszczalny- beton, który pod własnym cieżarem rozpływa się – zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy, itp., zachowując jednorodność.

Similar Posts