Beton wałowany

Beton wałowany (z ang. RCC – Roller Compacted Concrete) w swojej definicji jest to mieszanka betonowa, o wilgotności gruntu, układana i zagęszczana za pomocą tradycyjnego sprzętu do wykonywania nawierzchni asfaltobetonowych, która składa się z kruszyw mineralnych, spoiw hydraulicznych oraz dodatków i domieszek do betonu. W Polsce pojęcie betonu wałowanego pojawiło się kilka lat temu, a o dużym zainteresowaniu tą technologią może świadczyć również fakt, że pojawił się on przy opracowywaniu Ogólnych Specyfikacji Technicznych…

Beton wałowany (z ang. RCC – Roller Compacted Concrete) w swojej definicji jest to mieszanka betonowa, o wilgotności gruntu, układana i zagęszczana za pomocą tradycyjnego sprzętu do wykonywania nawierzchni asfaltobetonowych, która składa się z kruszyw mineralnych, spoiw hydraulicznych oraz dodatków i domieszek do betonu. W Polsce pojęcie betonu wałowanego pojawiło się kilka lat temu, a o dużym zainteresowaniu tą technologią może świadczyć również fakt, że pojawił się on przy opracowywaniu Ogólnych Specyfikacji Technicznych w zespołach pracujących przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie powstał projekt osobnej specyfikacji na beton nawierzchniowy w technologii RCC. Popularność betonu wałowanego wynika głównie z faktu, że beton RCC łączy w sobie wszystkie zalety betonu asfaltowego takie jak np. szybkość wbudowywania, dostępność sprzętu oraz zalety betonu cementowego takie jak: dłuższa trwałość, niższe koszty budowy i utrzymania nawierzchni oraz podwyższone bezpieczeństwo. W niniejszym artykule zaprezentowane zostało porównanie parametrów uzyskiwanych przez beton wałowany z parametrami, jakie uzyskują tradycyjne betony nawierzchniowe przeznaczone do rozkładania zarówno ręcznego, jak i maszynowego.

Po raz pierwszy w rejonie Olsztyna, na drodze dojazdowej DD52 powstałej przy okazji budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51, zastosowano nawierzchnię wykonaną w technologii betonu wałowanego RCC (ang. RCC – Roller Compacted Concrete).

Technologia ta może mieć zastosowanie do budowy dróg lokalnych, placów postojowych i parkingów. Na obwodnicy Olsztyna wykorzystano ją w celu sprawdzenia możliwości użycia tej technologii w warunkach lokalnych. Dodatkowo w celu osiągnięcia optymalnego współczynnika tarcia nawierzchni zastosowano różne metody wykończenia betonu:
•„na gładko” po walcu,
• teksturowanie za pomocą maty jutowej,
• teksturowanie poprzez szczotkowanie.

Beton wałowany RCC to odmiana mieszanki betonowej o optymalnej wilgotności, zbliżonej do wilgotności gruntu. Do wbudowania stosuje się mieszanki o konsystencji wilgotnej z optymalną zawartością wody. Zbyt mała zawartość wody powoduje, że mieszanka nie zostanie prawidłowo zagęszczona, a zbyt duża prowadzi do nierówności poprzez nadmierne zagłębianie się walca w mieszance betonowej. Beton wałowany RCC układany jest standardowym rozściełaczem asfaltowym i zagęszczany przy użyciu walców drogowych.

Similar Posts