Świadome korzyści ekonomiczne i technologiczne ze stosowania systemu posadzek przemysłowych bezspoinowych CHRYSO®Fibre na przykładzie realizacji inwestycji Centrum Dystrybucyjnego sieci Stokrotka w miejscowości Teresin

Innovation is our chemistry to hasło inspiruje pracowników CHRYSO Polska do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu budowlanego. Od kilku lat dział projektowania posadzek przemysłowych koncentrował się na wypracowaniu świadomego rozwiązania dla bezspoinowych (bezszwowych) posadzek przemysłowych przeznaczonych do intensywnego użytkowania eksploatacyjnego jaki są np. centra dystrybucyjne. Przeprowadzono liczne badania w Centrum Technologicznym Chryso (CTC) pod kątem nie tylko parametrów stwardniałego betonu, ale także zwrócono szczególną uwagę urabialność świeżej…

Innovation is our chemistry to hasło inspiruje pracowników CHRYSO Polska do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu budowlanego. Od kilku lat dział projektowania posadzek przemysłowych koncentrował się na wypracowaniu świadomego rozwiązania dla bezspoinowych (bezszwowych) posadzek przemysłowych przeznaczonych do intensywnego użytkowania eksploatacyjnego jaki są np. centra dystrybucyjne. Przeprowadzono liczne badania w Centrum Technologicznym Chryso (CTC) pod kątem nie tylko parametrów stwardniałego betonu, ale także zwrócono szczególną uwagę urabialność świeżej mieszanki betonowej, możliwość prawidłowego wbudowania, zagęszczenia oraz wykończenie powierzchni docelowo użytkowanej posadzki pod kątem technologii DST (dry-shake topping).

Niekwestionowaną referencją zrealizowaną w systemie posadzek bezspoinowych na terenie Polski w systemie CHRYSO®Fibre jest hala Centrum Dystrybucyjnego sieci Strokrotka o powierzchni 30 000 m2 w miejscowości Teresin. Posadzka została wykonana w sierpniu 2021. Rozwiązanie projektowe „szyte na miarę” inwestycji w postaci projektu wykonawczego podpisanego przez projektanta z uprawnieniami okazało się bardzo korzystne zarówno pod kątem ekonomicznym jak i technologicznym. Parametry posadzki przemysłowej to 17 cm grubości, beton posadzkowy bezspoinowy klasy C25/30 zbrojony TYLKO samym włóknem polimerowym CHRYSO®Fibre S25S produkowanych na terenie Polski w ilości 3,0 kg/m3 z użyciem domieszek polimerowych gamy CHRYSO®Omega. Założone projektowe obciążenia posadzki przemysłowej spełniają rygorystyczne standardy magazynowych deweloperów wielkopowierzchniowych typu 7R, Panattoni, Segro, MLP Group, Prologis, FM Logistic. Oszczędność ekonomiczna wynosiła ponad 30% względem podstawowego rozwiązania na włóknie stalowym. Śmiało można wykonywać posadzki przemysłowe bezspoinowe nawet dla najbardziej wymagających inwestorów na samym makrowłóknie polimerowym.

Odpowiednie dopasowane rozwiązanie pozwoliło na bezproblemowe wykończenie powierzchni posadzki w technologii DST i zatarcie niezbędnej ilości posypki utwardzającej Tal M Synt 2 w ilości 4-6 kg/m2. Mieszankę betonową produkowała i dostarczała betoniarnia Budokrusz, w trakcie betonowania konsystencja mieszanki betonowej na budowie wynosiła S3 (100-150 mm opad stożka Abramsa), zawartość powietrza w świeżej mieszanki betonowej nie przekraczała 1,5% a wyniki średniej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu wynosiły zdecydowanie ponad 7,0 MPa. Należy podkreślić, że ilość stosowanego włókna nie wpłynęła na wygląd końcowy powierzchni posadzki, czyli nie występował „efekt dywanu” występującego włókna polimerowego spowodowany niewłaściwie dobranym rozwiązaniem.

Jako świadomy lider produkcji włókna polimerowego typu II CHRYSO Polska odpowiednio doradza oraz wspiera swoich klientów na każdym etapie realizacji posadzki przemysłowej. Odpowiednie profesjonalne doradztwo sprawia, że pełnimy pełnowartościową role partnera biznesowego na inwestycjach, które zdecydowanie odróżnia CHRYSO Polska na tle zwykłych dostawców włókna.

Główne atuty CHRYSO Polska w projektowaniu posadzek i nawierzchni zbrojonych włóknem polimerowym to darmowe projekty wykonawcze oraz obliczenia wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, możliwość optymalizacji całego przekroju 1m2 powierzchni (łącznie z podbudową), stała opieka i doradztwo technologiczne co skutkuje możliwym kompleksowym opracowaniem recepty mieszanki betonowej z uwzględnieniem domieszek CHRYSO. Zapraszamy do współpracy.

mgr inż. Arkadiusz Ruta
Product Manager

Similar Posts