Author: Karol

Beton podwodny

Betony przeznaczone do wykonywania elementów konstrukcji pod powierzchnią wody takich jak fundamenty, falochrony czy slipy do wodowania jednostek pływających. Zawierają dodatek stabilizujący zaczyn cementowy który ogranicza wypłukiwanie betonu wodzie. Betony podwodne wykorzystuje się od lat 80. XX wieku. Cała budowa w takich warunkach polega na układaniu mieszanki betonowej bezpośrednio przez warstwę wody stojącej bądź płynącej. Najczęściej wykorzystuje się takie betony do wykonywania czy naprawiania: konstrukcji hydrotechnicznych,…

Beton wałowany

Beton wałowany (z ang. RCC – Roller Compacted Concrete) w swojej definicji jest to mieszanka betonowa, o wilgotności gruntu, układana i zagęszczana za pomocą tradycyjnego sprzętu do wykonywania nawierzchni asfaltobetonowych, która składa się z kruszyw mineralnych, spoiw hydraulicznych oraz dodatków i domieszek do betonu. W Polsce pojęcie betonu wałowanego pojawiło się kilka lat temu, a o dużym zainteresowaniu tą technologią może świadczyć również fakt, że pojawił się on przy opracowywaniu Ogólnych Specyfikacji Technicznych…

Klasy ekspozycji betonu

Klasy ekspozycji betonu charakteryzują oddziaływanie środowiska na beton, zbrojenie a także inne wbudowane elementy metalowe, których nie uwzględniono w projekcie konstrukcyjnym jako obciążenia. Prawidłowe określenie klasy ekspozycji jest bardzo ważne ponieważ ma to wpływ na wymagania dotyczące składu mieszanki betonowej, otuliny jak i dopuszczalnych szerokości pęknięć. Według normy: PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton – Wymagania właściwości, produkcja i zgodność” można wyróżnić następujące klasy ekspozycji betonu: X0 –…

Beton architektoniczny

Rynek budowlany nieustannie gna do przodu co powoduje że na rynku pojawiają się nowe materiały, a także nowe technologie wykonywania mieszanek betonowych. Ostatnimi laty trendem stało się wykorzystywanie betonu jako elementu dekoracyjnego, wyeksponowanego o gładkiej powierzchni licowej tak zwanych betonów architektonicznych. Droga od zaprojektowania do wykonania takiego betonu jest bardzo długa a efekt końcowy jest zależny od bardzo wielu czynników. W pierwszej kolejności to projektanci – laboratorium…

Świadome korzyści ekonomiczne i technologiczne ze stosowania systemu posadzek przemysłowych bezspoinowych CHRYSO®Fibre na przykładzie realizacji inwestycji Centrum Dystrybucyjnego sieci Stokrotka w miejscowości Teresin

Innovation is our chemistry to hasło inspiruje pracowników CHRYSO Polska do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu budowlanego. Od kilku lat dział projektowania posadzek przemysłowych koncentrował się na wypracowaniu świadomego rozwiązania dla bezspoinowych (bezszwowych) posadzek przemysłowych przeznaczonych do intensywnego użytkowania eksploatacyjnego jaki są np. centra dystrybucyjne. Przeprowadzono liczne badania w Centrum Technologicznym Chryso (CTC) pod kątem nie tylko parametrów stwardniałego betonu, ale także zwrócono szczególną uwagę urabialność świeżej…

Co to jest beton ?

Beton to kompozyt powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien (zbrojenia rozproszonego), który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Mieszanka betonowa jest to w pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego zagęszczenie wybraną metodą. Beton stwardniały to beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość. Beton będący przedmiotem normy PN-EN 206 można podzielić ze względu na:…

Domieszki do betonu

Materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/ lub stwardniałego betonu to bardzo ogólna definicja domieszki do betonu, ale przez to obejmuje większość stosowanych w praktyce domieszek do betonów i zapraw. Definicja ta uwzględnia przede wszystkim kryterium ilościowe, zgodnie z którym jeżeli ilość substancji wprowadzonej do betonu nie przekracza 5% masy cementu, to jest to domieszka. Substancje dodawane w ilości powyżej…

Pielęgnacja świeżo ułożonego betonu

Podczas prowadzenia betonowań w temperaturach zewnętrznych przekraczających 20 stopni Celsjusza zaleca się  wprowadzenie dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych świeżo ułożonego betonu. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu” podczas wykonywania konstrukcji betonowej należy według punktów niniejszej normy: 4.1 -chronić ułożony beton przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych 5 pielęgnować i chronić młody beton, aby: zminimalizować skurcz plastyczny zapewnić odpowiednią wytrzymałość…

Mieszanka betonowa – konsystencja ciekła

Jeśli chcemy, aby nasza mieszanka betonowa była rzadsza (a prawidłowo mówiąc była bardziej ciekła) niż ta, którą zamówiliśmy i otrzymaliśmy, to jej rozrzedzenie można uzyskać jedynie poprzez wymieszanie jej z przeznaczonymi do tego środkami chemicznymi – superplastyfikatorami. Taką czynność może dokonać jednie upoważniony przedstawiciel producenta. Dolewanie wody do mieszanki betonowej – nie wolno tego robić! Jeśli zależy nam na pozyskaniu bardziej ciekłej postaci…

Beton towarowy

Beton towarowy różni się od tego wytwarzanego bezpośrednio na placach budowy. Charakteryzuje się odpowiednimi parametrami i klasami wytrzymałości. Kupując beton towarowy masz pewność, że otrzymujesz produkt wysokiej jakości, który powstał na zautomatyzowanym węźle betoniarskim. Jak powstaje beton towarowy? Beton towarowy to materiał budowlany powstały ze zmieszania kruszywa grubego i drobnego a także cementu, wody oraz domieszek i dodatków. Rynek oferuje wiele rodzajów betonów towarowych, różnicuje się je ze względu…